Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


ponimittaus

Ponimittaus

Keilakunkkuun osallistuvilta poneilta ei vaadita mittatodistusta.

Keilakunkussa ponin säkäkorkeudella on merkitystä, jos kilpailija haluaa ajaa ilman kyydissä olevaa vaunuavustajaa. Ryhmän II eli säkäkorkeus 120 cm tai alle olevilla yksikköponeilla yksiakselisessa vaunussa avustajan ei tarvitse olla kyydissä, mutta sen on oltava saatavilla koko sen ajan, kun poni on valjastettuna vaunun eteen.

Myös juniorikilpailijoiden ja vaunuavustajien alaikärajat on määritelty ponin säkäkorkeuden mukaan. Tarkista SRL KS IX § 912.1 jos tiimissäsi on alaikäisiä osallistujia.

Mikäli ponisi on lähellä 120 cm mittarajaa ja ajattelit ajaa ilman vaunuavustajaa tai ajuri 8-9 -vuotias, suositellaan mittatodistusta.

SRL KS IX Valjakkoajosäännöt, Liite 17 Ponimittaus valjakkoajossa

Valjakkoajossa ponit jaetaan säkäkorkeuden mukaan kahteen ryhmään:

• Ryhmä I säkäkorkeus 121–148 cm (148,1–148,9 pyöristetään alaspäin)
• Ryhmä II säkäkorkeus 120 cm tai alle (120,1–120,9 pyöristetään alaspäin)

Lähellä mittarajoja oleville poneille suositellaan SRL:n mittaustodistuksen hankkimista ennen kilpailuun ilmoittautumista.

Tarvittaessa TPJ/TA voi edellyttää, että ponille, jonka epäillään ylittävän / alittavan säädetyn säkäkorkeuden, hankitaan SRL:n mittaustodistus ennen seuraavaa kilpailua. Ponit, joiden epäillään ylittävän/alittavan säädetyn korkeuden, saavat kilpailla kyseisen kilpailun loppuun ja pitää saavutetun tuloksen. Jos mittaustilaisuudessa poni mitataan poniksi (I tai II), sille on sen jälkeen myönnettävä SRL:n väliaikainen tai elinikäinen mittaustodistus ja se voi jatkaa kilpailemista I- tai II-ponina. Jos poni on mitattu säädetyn säkäkorkeuden ylärajaa korkeammaksi, se ei voi enää kilpailla I- tai II-ponina.

Suomen mestaruudesta tai aluemestaruudesta kilpailtaessa poneilla on ilmoittautuessa oltava voimassa oleva SRL:n mittaustodistus. Ponin omistaja järjestää mittauksen ja maksaa mittauksesta aiheutuneet kulut, myös TPJ/TA:n edellyttämissä tapauksissa.
Muilta osin valjakkoponien mittauksessa noudatetaan SRL KS I ponimittausta koskevia sääntöjä.

ponimittaus.txt · Viimeksi muutettu: 2024/03/12 20:50 / leena